Tượng Rùa

<!-- hình ảnh sản phẩm -->
[giaban]100,000[/giaban]<br />
[tomtat]Tượng Rùa Rùa là loài động vật có khả năng chế sát, biết chịu đựng, gặp nguy
 hiểm thi thu mình vào mai mà không xung sát. Mai rùa có tác dụng phòng vệ và hóa giải 
những dòng khí xấu[/tomtat]<br />
[mota]Có thể đặt một đôi rùa bằng đồng hoặc bằng đá cho những nhà phạm vào “thiên trảm sat”, “đao đình sát”, “phĩ tiễn sát”, “thương sát”… Trong những trường hợp này dùng Tượng rùa hơn là dùng sư tử, vì sư tử có tính chiến đấu và đấu chọi lại ( sẽ không phỉa là giải pháp tối ưu), còn Tượng rùa Chỉ hóa sát chứ không đấu chọi ( sẽ là giải pháp tốt nhất để hóa giải)[/mota]<br />
[kythuat][/kythuat]

Trả lời

0988.611.829