Tượng Gà trống

<!-- hình ảnh sản phẩm -->
[giaban]100,000[/giaban]<br />
[tomtat]Tượng Gà trốngTượng gà trống đặt ở cửa nhà khi trước cửa nhà có con đường hay dòng nước chảy ngoằn nghèo như hình con rết, hay trước bếp có ống nước ngoằn nghèo như hình con rết. Chỉ cần đặt 1 tượng con gà và mỏ chía về hình con rết[/tomtat]<br />
[mota]Tượng gà trống có tác dụng xử lý vấn đề “Đào hoa”: Kém duyên hay số đào hoa có
 nhiều người khác giới theo. Nếu người nào kém duyên, lớn tuổi mà vẫn chưa có người yêu 
thì có thể đặt Tượng gà trống tại cung đào hoa của bản mệnh để kích hoạt tình duyên.
 Ngược lại nếu chồng mà hay “lăng nhăng” hay có nhiều gái theo thì hãy tìm cung đào hoa 
để đặt tượng gà trống sẽ có tác dụng hóa giải số đào hoa của chồng, sẽ giữ chồng
 ở bên mình.
-         Người tuổi mèo không dùng tượng gà trống, vì Mão – 
Dậu trực xung nhau[/mota]<br />
[kythuat][/kythuat]

Trả lời

0988.611.829