Học thuyết ngũ hành trong phong thủy

Tiếp theo học thuyết âm dương trong lựa chọn đá quý phong thủy ở bài trước. Shop xin giới thiệu đến các bạn về học thuyết ngũ hành.

Học thuyết ngũ hành trong phong thủy?

Học thuyết ngũ hành nhận định rằng tất cả mọi sự vật, hiện tượng trên thế giới đều được hình thành từ sự vận động, biến hóa của năm vật chất cơ bản là: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, đồng thời vận dụng quan hệ sinh khắc của ngũ hành để giải thích về mối quan hệ tương hỗ giữa các sự vật, hiện tượng. Nhận định rằng bất kỳ sự vật nào cũng không hề tồn tại một cách cô lập, tĩnh tại, đồng thời, luôn duy trì trạng thái cân bằng động trong quá trình vận động tương sinh, tương khắc.
Học thuyết ngũ hành trong phong thủy

Mối quan hệ trong ngũ hành?

Tương sinh

Đó là quan hệ hỗ trợ, sinh sôi phát triển giữa các hành như quan hệ mẹ con, nó chỉ sự yêu thương, may mắn và thuận lợi. Tương sinh theo Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ. Chính là ngũ hành lần lượt sinh ra và là quan hệ thuận, vòng tuần hoàn cứ lập đi lập lại như vậy. Đây là yếu tố cơ bản khi lựa chọn vòng đeo tay đá phong thủy.

Chuyển sinh thành khắc:

Ở bài viết trước, ta đã thấy sự chuyển hóa giữa âm thành dương khi âm nhiều âm và ngược lại. Đó là do bất cứ sự vật nào cũng có một điểm giới hạn, Ngũ hành tương sinh tất nhiên là tốt, nhưng nếu tốt quá sẽ ẩn náu nhiều rủi ro, giống như “sự vật phát triển đến cực điểm thì sẽ chuyển hóa theo hướng ngược lại.” VD: Kim được sinh ra từ Thổ, nhưng nếu có nhiều Thổ, Kim sẽ bị Thổ che lấp. Thế là Thổ quá nhiều sẽ hạn chế Kim. Đó chính là hàm nghĩa của “chuyển sinh thành khắc”

Tương Khắc:

Chỉ sự quy định và khống chế lẫn nhau. Ngũ hành tương khắc là Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim, Kim khắc Mộc. Chúng quan hệ suy giảm lẫn nhau. Mộc bị Kim ràng buộc, Mộc lại ràng buộc Thổ, cứ tuần hoàn lập đi lập lại.

Ngũ hành phản khắc:

Thông thường các hệ trong ngũ hành có quan hệ tương khắc lẫn nhau. Nhưng đôi khi lại có sự phản khắc diễn ra. VD như Thổ khắc Thủy, nhưng nếu Thủy nhiều sẽ làm trôi Thổ Đây chính là “phản khắc”

Tương Hòa:

Tương hòa là cùng hành, như Thổ hòa với Thổ, Hỏa hòa Hỏa,…Tuy nhiên, điều này lại sinh ra hai trạng thái hoặc cực tốt hoặc cực xấu. Có lúc làm ăn phát đạt, thuận lợi, nhưng cũng có lúc thất bại, vô phương cứu chữa.    
Xem thêm các vòng đeo tay đá phong thủy

Trả lời

0988.611.829