Gương tiên thiên bát quái lõm

<!-- hình ảnh sản phẩm -->
[giaban]100,000[/giaban]<br />
[tomtat]Gương tiên thiên bát quái có 3 loại: Gương tiên thiên bát quái phẳng,gương tiên thiên bát quái lồi, gương tiên thiên bát quái lõm. Mỗi gương lại có tác dụng khác nhau trong việc điều chỉnh và chế sát khí, cụ thể:[/tomtat]<br />
[mota]Gương tiên thiên bát quái lõm: Có tác dụng thu lại các dòng khí tốt bị tản mát ra ngoài vào ngôi nhà, và không có tác dụng hóa giải các sát khí như gương bát quái lồi.[/mota]<br />
[kythuat][/kythuat]

Trả lời

0988.611.829