Gương tiên thiên bát quái lồi

<!-- hình ảnh sản phẩm -->
[giaban]100,000[/giaban]<br />
[tomtat]Gương tiên thiên bát quái có 3 loại: Gương tiên thiên bát quái phẳng,gương tiên thiên bát quái lồi, gương tiên thiên bát quái lõm. Mỗi gương lại có tác dụng khác nhau trong việc điều chỉnh và chế sát khí, cụ thể:[/tomtat]<br />
[mota][/mota]<br />
[kythuat]Gương tiên thiên bát quái lồi: Có tác dụng hóa giải các sát khí trước cửa nhà, cửa sổ: cột điện, cột anten, mái nhà, góc tường...., khi treo gương luôn đặt chữ càn lên trên, không phân biệt mệnh quái chủ nhà. khi khai quang nhớ xin hắt cung xấu cảu cửa nhà[/kythuat]

Trả lời

0988.611.829