Dùng gương tiên thiên bát quái

<!-- hình ảnh sản phẩm -->
[giaban]100,000[/giaban]<br />
[tomtat]Dùng gương tiên thiên bát quái

Gương tiên thiên bát quái có 3 loại: Gương tiên thiên bát quái phẳng,gương tiên thiên bát quái lồi, gương tiên thiên bát quái lõm. Mỗi gương lại có tác dụng khác nhau trong việc điều chỉnh và chế sát khí, cụ thể:[/tomtat]<br />
[mota]Gương tiên thiên bát quái phẳng: Vừa có tác dụng điều chỉnh hướng nhà vừa có tác dụng làm giảm tốc độ dòng khí vào nhà, vừa thanh lọc khí vào nhà. Khi khai quang cần nêu rõ là hóa giải hướng cho chủ nhà thuộc cung mệnh [/mota]<br />
[kythuat][/kythuat]

Trả lời

0988.611.829