Đôi cá “Niên niên hữu dư”

<!-- hình ảnh sản phẩm -->
[giaban]100,000[/giaban]<br />
[tomtat]Đôi cá “Niên niên hữu dư”[/tomtat]<br />
[mota]
-         Đôi cá Niên niên hữu dư với nghĩa là năm nào cũng dư dật. Theo chữ Trung Quốc
 chữ Ngư (cá) đồng âm với chữ Dư nên mới có cụm từ “Niên niên hữu dư”. Người tat reo 
đôi cá trong nhà với mong muốn cầu tài. Có thể đôi cá được làm từ những chất liệu khác 
nhau rồi có dây treo. Cũng có thể là tượng đôi cá, bức tranh đôi cá, hoặc bức tranh rất
 nhiều cá nhưng chỉ có hai loại cá khác nhau[/mota]<br />
[kythuat]/kythuat]

Trả lời

0988.611.829